Gotlandsupphandlingen klar

Svensk Sjöfart välkomnar Trafikverkets besked om tilldelningen av Gotlandstrafiken för den kommande avtalsperioden. Gotlandstrafiken är viktig för alla fastboende och näringslivet på Gotland, såväl som ön:s många besökare. Trafiken till och från Sveriges största ö är dessutom viktig för svensk beredskap, inte minst med tanke på säkerhetsläget i Östersjön.

Vi välkomnar att Gotlandsbolaget anger att de avser att välja svensk flagg trots att anbudet har tilldelats bolagets danska dotterbolag.  Att ett svenskt rederi, som Gotlandsbolaget inte kan konkurrera med svenska villkor ser vi emellertid som ytterst bekymmersamt.

– Detta visar svart på vitt att svenska rederiers förutsättningar att konkurrera är sämre än inom övriga EU. Nu måste regeringen vidta åtgärder som säkerställer att svenska rederier ges konkurrenskraftiga villkor på samma sätt som i våra närmaste grannländer, säger Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Regeringen har under året beställt och tagit emot en utredning för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet. Även den svenska beredskapen ska stärkas. Svensk Sjöfart har i sitt remissvar till utredningen, Vågade Skatter, kommenterat just frågan om att upphandlad trafik riskerar att diskrimera svenska rederier i upphandlingar. Dagens besked visar tydligt behovet av att få till ändringar bland annat avseende just svenska rederiers förutsättningar att bedriva trafik på Sverige.  Det vore ytterst allvarligt om svenska rederier inte kan bedriva upphandlad trafik i Sverige på grund av dessa skillnader mot exempelvis Danmark och Norge.

Publicerad 24-06-24