Svensk Sjöfart välkomnar nya framsteg inom sjöfarten

EU:s medlemsländer har antagit en strategi där man inkluderar behovet av en ny maritim industristrategi. Detta för att stödja den maritima industrins konkurrenskraft.

Europeiska redareföreningen, ECSA, välkomnar medlemsländernas beslut och särskilt det fokus som läggs på att stödja den digitala och gröna omställningen som skyddar industrin mot orättvis global konkurrens. Sjöfarten är hörnstenen för Europas försörjning av bland annat energi och mat och spelar en avgörande roll för Europas säkerhet. EU:s rederier står för 40 % av världshandelsflottan och är en central del av det europeiska maritima klustret.

– Från Svensk Sjöfarts sida välkomnar vi särskilt fokuset på sjöfartens konkurrenskraft i ett globalt perspektiv men även behovet av mer fokus på tillverkning av sjöfartsbränslen inom EU. Vi ser fram emot att Sverige tar en aktiv del i utvecklingen av EU:s maritima strategi framåt, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2024-05-28