Alla nyheter

 • 16 november 2022

  Svensk Sjöfart skriver till infrastrukturministern: ”Möjliggör för fler att jobba till sjöss”

  Den svenska handelsflottan har ett stort behov av sjöpersonal. Enligt den senaste Tempen på sjöfartsbranschen som genomfördes bland Svensk...

  Läs mer

  11 november 2022

  Finansiering och gröna sjöfartskorridorer i fokus på Sjöfartsverkets branschråd 2022

  Igår ägde Sjöfartsverkets branschråd rum och fokus låg på finansering, European Maritime Single Window evironment (EMSWe), gröna sjöfartskorridorer och...

  Läs mer

  10 november 2022

  Öka dina kunskaper om sjöfart – Utbildningsvecka om sjöfart för myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten

  Den 5-8 december är det dags för Svensk Sjöfarts utbildningsvecka om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal och nyanställda inom...

  Läs mer

  8 november 2022

  Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsningar på sjöfarten

  I regeringens budgetproposition presenteras två viktiga satsningar för sjöfarten. Inledningsvis slår regeringen fast investeringsplanen för Sjöfartsverket. Planen innehåller bl.a....

  Läs mer

  1 november 2022

  Svensk Sjöfart välkomnar IW Line AB som ny medlem

  Svensk Sjöfart har fått en ny medlem i form IW Line AB som grundades år 2019 av Tomas Carlsson...

  Läs mer

  28 oktober 2022

  Svensk Sjöfart välkomnar upphandlingen av nya isbrytare

  Sjöfartsverket har påbörjat upphandlingen av nya isbrytare med en prekvalificeringsfas. Att processen har påbörjats är något som Föreningen Svensk...

  Läs mer

  26 oktober 2022

  Den internationella redareföreningen föreslår en global CO2-reduktionsfond för att belöna ”first movers”.

  International Chamber of Shipping (ICS), som representerar 80 % av världens handelsflotta, har lämnat ett förslag på en marknadsbaserad...

  Läs mer

  26 oktober 2022

  Svensk Sjöfart medverkar på Fossilfritt Sveriges årskonferens

  Branschorganisationen Svensk Sjöfart medverkar i Fossilfritt Sveriges arbete och lämnade under 2019 över ”Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till...

  Läs mer