Blå Tillväxt i GP debatt: Välkomnar utredning om tonnageskatt och stämpelskatt

Blå Tillväxt (ett samarbete mellan Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen) välkomnar regeringens besked om att tillsätta en utredning för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft, men det är viktigt att regeringen sedan snabbt går från ord till handling. Om detta skriver Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart, Oscar Lindgren, vd, Sjöbefälsföreningen, och Mikael Lindmark, kassör Seko Sjöfolk, i en replik i Göteborgs-Posten idag.

Läs repliken här.

Publicerad: 2023-06-30