Sjöfart på agendan för Socialdemokraterna i riksdagen

Föreningen Svensk Sjöfart träffade den socialdemokratiska riksdagsgruppen och lyfte olika angelägna sjöfartsfrågor. Bland annat berördes frågor om sjöfartens betydelse för Sverige ur olika aspekter såsom handel, försvarsförmåga, grön industriomställning. Särskilt behovet av förbättrade näringsvillkor för sjöfarten betonades vilket är ett sätt att också främja svenskflaggade fartyg och kompetensförsörjningen i Sverige.

– Som ett oerhört handelsberoende land, vilar vårt välstånd på fungerande sjötransporter för vår import och export. Vår industri behöver insatsvaror som till huvuddelen går via sjöfarten och vi kommer med den gröna industriomställningen i norr bland annat att se ett ökat behov av hållbara transporter, där svensk sjöfart ligger längt framme i ett globalt perspektiv, säger Anders Hermansson, VD på Svensk Sjöfart.

Camilla Åberg Linder som ansvarar för näringspolitiska frågor menar att det är mycket viktigt att dessa frågor lyfts inom både riksdag och regering.

– Att säkra de näringspolitiska villkoren för att skapa en jämn spelplan med andra europeiska länder är en viktig uppgift för våra politiker. Vi måste både se till att vi har attraktiva villkor för våra rederier så att de vill bedriva sin verksamhet i Sverige i stället för i andra länder, vilket är resultatet av dagens politik, och se till att svenska flaggan funkar för flera segment av rederier. Diskussioner som vi haft med S-gruppen i riksdagen är viktiga för att ge beslutsfattare en tydlig bild av läget inom sjöfarten, vilket kommer bidra till ett starkare Sverige, säger Camilla Åberg Linder.

Publicerad: 2023-06-19