Svensk Sjöfart m.fl i DN Debatt: ”Fem vägar till framgång i handlingsplanen för klimatet”

Idag kommer näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademi delta vid det nationella klimatmötet. Mötet, som blir en avslutning på de många rundabordssamtal som regeringen fört med olika sektorer under våren, är en viktig del i att förankra arbetet med att ta fram handlingsplanen för hur klimatmålen ska nås. I samband med detta har Svensk Sjöfart tillsammans med flera andra organisationer och samhällsaktörer skrivit en debattartikel som lyfter fem viktiga medskick för den fortsatta processen.

Läs hela debattartikeln här. 

Publicerad: 2023-06-16