”Sjöfarten håller Sverige flytande”

Blå Tillväxt, ett samarbete mellan Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen arrangerade ett seminarium på Maritim Mötesplats under Almedalsveckan. Under seminariet inledde Anders Hermansson, VD på Svensk Sjöfart, Oscar Lindgren, VD på Sjöbefälsföreningen och Mikael Lindmark, kassör på Seko Sjöfolk.

– 75 000 anlöp skedde i svenska hamnar under år 2022 och ungefär 90 procent av allt vi importerar och exporterar transporteras sjövägen. De svenskflaggade fartygen innehåller en väldigt liten del av det totala antalet fartyg. Den svenska handelsflottan är också väldigt liten i förhållande till våra grannländer, trots det har vi större handelsberoende än våra grannländer. Sjöfarten är avgörande för Sverige, säger Anders Hermansson, VD på Svensk Sjöfart.

Sveriges marinchef, Ewa Skoog Haslum menade att det finns flera starka argument om varför Sverige behöver fler svenskflaggade fartyg.

– Sjöfarten ligger mig och Försvarsmakten varmt om hjärtat, inte bara utifrån det vi gör utan också utifrån det vi behöver. Försvarsmakten kan inte försörja sig själv i längden. Vi brukar prata om ”sense of emergency” och det borde vi alla idag känna lite till mans och där är vi idag på grund av omvärldsläget. Vi ser både utifrån pandemin och Ukraina att vi är sårbara idag. Titta på kartan och siffrorna så ser vi hur beroende vi är av sjöfarten. Vem skyddar sjöfarten? Titta inte bara på oss, utan det är också rederierna själva, hamnarna, Sjöfartsverket, tull, polis och Nato. Om vi ska vara så beroende av import som vi är så måste vi vara beredda på att vara den globala aktören och marinens uppgift är att säkra våra vatten och det är till och med inskrivet i FN-konklusionen. Ordet ”havsbyggd” är något som jag tycker vi ska börja använda oss, för det finns verkligen ett samhälle ute till sjöss och det finns både kommunikation och trafik ute till havs. Havsbyggden måste vi skydda som helhet. Lagen ger inte marinen rätt att skydda något annat än det som är svenskflaggat och det är ett argument för att ha fler svenskflaggade fartyg. Det är även viktigt att vi har beredskap även innan vi har höjd beredskap, säger Ewa Skoog Haslum, marinchef.

Från politiskt håll deltog Lars Wistedt (SD), Alexandra Anstrell (M), Mikael Larsson (C), och Hanna Gunnarsson (V), alla från försvarsutskottet. Samtliga var överens om att fler svenskflaggade fartyg och sjöfolk behövs.

– Sjöfarten överlag ligger nog många varmt om hjärtat. Man måste titta på arbetsvillkoren och ha en bransch där människor orkar och vill jobba. Sjöfarten är speciell då man ofta är ute en längre tid och man behöver en offentlig kontroll och svenskflaggningen är ett sätt att göra det och man behöver bättre kontroll på ägande och drift, säger Hanna Gunnarsson (V).

– Sjöfartsfrågorna är viktiga och ett centralt blodomlopp i Sverige och man är helt beroende av sjöfarten för att hålla beredskap. Det är viktigt att sjöfarten får rättvisa konkurrensförhållanden och att vi får kontroll på våra hamnar, säger Lars Wistedt (SD).

– Sjöfartsfrågorna är viktiga och vi har ett hav runt oss, sedan är det viktigt att sätta in det i ett perspektiv och exempelvis rekrytering är viktigt och man måste se att resan sker via sjöfart och har stor betydelse. För att få fler svenskflaggade fartyg är det framförallt så att sjöfarten många år jobbat med de frågor som är viktiga för konkurrenskraften. Flera av frågorna som gäller de näringspolitiska frågorna är lågt hängande frukter och något vi skulle kunna göra något åt just nu, säger Mikael Larsson (C).

– Det är viktigt att vi även stöttar de hållbara alternativen och främjar och ger morötter till de hållbara och goda alternativen och att vi jobbar tillsammans för att nå fram där, säger Alexandra Anstrell (M).

Samtliga deltagande politiker från försvarsutskottet ville även se förändringar i stämpelskatten, nettomodellen och tonnageskatten.

– Jag hoppas verkligen att regeringen orkar driva den här frågan i hamn så att vi får till de här åtgärderna. Det är viktigt för sjöfarten ur ett försörjningsperspektiv och de näringspolitiska frågorna hänger ihop i de stora frågorna. Långsiktigheten är det som framför allt är viktigt och det gäller fortfarande, säger Mikael Larsson (C).

– Vi behöver se de här frågorna och vi är idag eniga i riksdagen och vi har ett omvärldsläge där vi behöver gå ihop. Vi har någon form av skyldighet att säga att detta är frågor där vi behöver hitta vägar framåt tillsammans och det handlar om att skydda landets gränser och dess befolkning, säger Hanna Gunnarsson (V).

– Det är viktigt att vi gör många saker tillsammans och det är inte bara en minister som har ansvar för civilt försvar och här behöver vi nog hjälpa till och trycka på. Att ta bort stämpelskatten är vi för och vi hoppas även att vi ska kunna utreda tonnageskatten. Det viktiga är att säkerställa långsiktiga villkor och det som marinchefen är inne på gällande krigsplacering, säger Alexandra Anstrell (M).

– Nu i höst kommer vi titta på civilförsvaret och detta kommer vara en viktig del och då känns det bra att vi har stöd av branschen som är experterna och vi behöver input från branschen, säger Lars Wistedt (SD).

Publicerad: 2023-06-28