Alla nyheter

 • 1 november 2022

  Svensk Sjöfart välkomnar IW Line AB som ny medlem

  Svensk Sjöfart har fått en ny medlem i form IW Line AB som grundades år 2019 av Tomas Carlsson...

  Läs mer

  28 oktober 2022

  Svensk Sjöfart välkomnar upphandlingen av nya isbrytare

  Sjöfartsverket har påbörjat upphandlingen av nya isbrytare med en prekvalificeringsfas. Att processen har påbörjats är något som Föreningen Svensk...

  Läs mer

  26 oktober 2022

  Den internationella redareföreningen föreslår en global CO2-reduktionsfond för att belöna ”first movers”.

  International Chamber of Shipping (ICS), som representerar 80 % av världens handelsflotta, har lämnat ett förslag på en marknadsbaserad...

  Läs mer

  26 oktober 2022

  Svensk Sjöfart medverkar på Fossilfritt Sveriges årskonferens

  Branschorganisationen Svensk Sjöfart medverkar i Fossilfritt Sveriges arbete och lämnade under 2019 över ”Sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till...

  Läs mer

  20 oktober 2022

  Månadens nyhetsbrev ute nu!

  I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny rapport från det maritima kompetenscentret Lighthouse som visar...

  Läs mer

  20 oktober 2022

  Svensk Sjöfart m.fl. i DN Debatt: ”Fossilfri teknik kan bli vår viktigaste export i historien”

  Svensk Sjöfart skriver tillsammans med flera andra organisationer en debattartikel i DN Debatt om att nya beslut och reformer...

  Läs mer

  18 oktober 2022

  Svensk Sjöfart välkomnar ny infrastrukturminister och ny finansminister

  Mellan 80 och 90 procent av transportvolymen av gods till och från Sverige transporteras i kedjor som innehåller fartygstransporter...

  Läs mer

  14 oktober 2022

  Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige”

  En ny rapport från det maritima kompetenscentret Lighthouse visar att utflaggningen får stora negativa konsekvenser för Sverige och hotar...

  Läs mer