Pressmeddelande: Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Hårda förhandlingar har idag avslutats på FN:s sjöfartsorganisation, IMO, som tagit beslut om en ny växthusgasstrategi och ett nytt mål för reduktion av växthusgaser från den internationella sjöfartsindustrin. Strategin innehåller ett mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser till mitten av detta sekel samt att de totala växthusgasutsläppen från internationell sjöfart ska reduceras med åtminstone 20 procent till 2030 och 70 procent till 2040, jämfört med 2008. Beslutet innebär en skärpning av det tidigare målet att halvera utsläppen till 2050.

Svensk Sjöfart välkomnar beslutet och ser fram emot att bidra till att utveckla och implementera de reduktionsåtgärder som krävs för att nå målet. Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, har följt förhandlingarna på plats i London under de senaste två veckorna.

– Svensk Sjöfarts medlemmar arbetar ständigt och ihärdigt med att minska sitt miljö- och klimatavtryck och antog redan 2015 en gemensam vision och mål om noll utsläpp år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för nationell sjöfart. Det är därför mycket glädjande att vårt mål nu stöds av IMO, säger han.

Strategin innehåller förutom målet diverse vägledande principer som ska beaktas i det vidare arbetet med att utveckla konkreta reduktionsåtgärder, både tekniska och ekonomiska, för att säkerställa att strategin uppnås.

Kontaktperson: Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor, Svensk Sjöfart

fredrik.larsson@sweship.se , 070 -754 35 47. 

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation. Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges handel går via sjöfarten och sjöfarten sysselsätter cirka 10 000 personer ombord samt 100 000 i hela näringen

Publicerad: 2023-07-07