Svensk Sjöfart m.fl. i Altinget debatt: ”Sjöfartsutbildningarna är en nationell angelägenhet”

Anders Hermansson, VD för Svensk Sjöfart, Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen, Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk, och Oscar Lindgren, VD Sjöbefälsföreningen skriver i Altinget debatt att politiken, ansvariga myndigheter och regioner bland annat måste ge en ökad skolpeng till sjöfartsutbildningarna och att yrkesutbildningarna på gymnasienivån stärks.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2023-08-30