Infrastrukturministern vill se bare-boat register

Under den stora sjöfartsmässan Donsö Shipping Meet inledningstalade infrastrukturminister Andreas Carlson och gav då bland annat beskedet att han önskar se ett bare-boat register, vilket gör att en fartygsägare kan hyra ut och in fartyg till en annan operatör i ett annat land.

– Vi vill öka antalet svenskflaggade fartyg och vi vill hålla en snabb fart. Vi vill även kika på att öka antalet ombordanställda och vi har fått bra förslag från Föreningen Svensk Sjöfart och vi är tacksamma för det samarbete vi har med Föreningen Svensk Sjöfart. Vi kommer att arbeta för ett bare-boat register i Sverige. Vi kommer även jobba på utredningen av stämpelskatt och tonnageskatt, något som även parterna i Blå Tillväxt har påpekat är mycket viktigt. Det här är en viktig tid för sjöfarten och sjöfarten är viktig, säger Andreas Carlsson bland annat under inledningstalet.

Svensk Sjöfart är mycket positiva till förslaget från infrastrukturministern.

– Det är glädjande förslag som infrastrukturministern lämnade under inledningstalet. Vi har länge påpekat att ett bare-boat register är något som skulle stärka förutsättningarna för rederinäringen i Sverige och även stärka den svensk försörjningsberedskapen gynna den svenska sjöfarten. Tillsammans med ytterligare åtgärder som att utveckla tonnageskatten och avskaffa stämpelskatten stärks konkurrensförutsättningarna i Sverige och därmed förutsättningarna för fler svenskflaggade fartyg. Detta är bra för sjöfarten, bra för vår försörjningsberedskapen och bra för  Sverige som land, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Publicerade: 2023-08-29