Svensk Sjöfart i GP: ”Svenska rederier investerar i nya fartyg”

Göteborgs-Posten skriver om svenska rederier som beställer rekordmånga nya fartyg, antalet fartyg i order har under ett års tid ökat med 70 procent. Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson intervjuades om den stora ökningen och förklaringarna bakom den.

– Men det finns flera förklaringar till det ökande antalet nu. De svenska rederierna har haft en bra period och i de fartygssegment svenska rederier är verksamma ser man behov av investeringar. Man behöver möta en marknadsefterfrågan. Dessutom finns det ökade krav från kunder och nya regelkrav kring miljö och klimat som gör att man beställer nya fartyg, säger Anders Hermansson till GP.

Läs hela artikeln här. 

Publicerad: 2023-09-01