Alla nyheter

 • 21 juni 2017

  Svensk Sjöfart motsätter sig förslag om höjda lotsavgifter

  Det nya förslaget att öka lotsavgifterna innebär försämrad konkurrenskraft för sjöfarten och därmed svensk industri. Svensk Sjöfart är kritiska...

  Läs mer

  20 juni 2017

  Ny rapport om sjöfartens omställning till fossilfrihet

  Energimyndigheten fick under 2016 ett regeringsuppdrag att samordna omställningen till fossilfri transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket...

  Läs mer

  19 juni 2017

  Innovationssatsningar ger klimatnytta

  WWF och Cleantech belyser i rapporten Global Cleantech Innovation Index 2017 länders satsningar för att skapa innovation och entreprenörskap...

  Läs mer

  16 juni 2017

  Nya beslut för ökad säkerhet i FN:s sjöfartsorganisation

  Efter Costa Concordia olyckan 2012 har frågan om regler för ett förhöjt överlevnadsindex (index R) för passagerarfartyg i läckskadat...

  Läs mer

  12 juni 2017

  Trafikutskottets förslag för sjöfarten beslutas 15 juni

  Varje år antar Trafikutskottet ett årligt betänkande för alla trafikslag. Där slår man fast de lagändringar man tänker göra...

  Läs mer

  12 juni 2017

  Katarina Norén ny generaldirektör för Sjöfartsverket

  I ett pressmeddelande säger infrastrukturminister Anna Johansson följande om Katarina Norén, ny generaldirektör för Sjöfartsverket: ”Katarina Norén har en lång...

  Läs mer

  8 juni 2017

  Svenska redare tar ansvar för havens framtid

  Under FN:s Havskonferens i New York finns Terntank tillsammans med Zero Vision Tool på plats. Sverige och Fiji är...

  Läs mer

  7 juni 2017

  Utredning om Eco-bonus för sjöfart klar

  Enligt Trafikanalys utredning, Eco-bonus för sjöfart, är motivet för en överflyttning från väg till sjöfart är att de externa...

  Läs mer