Alla nyheter

 • 6 december 2017

  Samarbetsprojekt inför störningar med samhällspåverkan får permanent roll inom civilt försvar

  Från nästa år kan projektet TP SAMS, som leds av Trafikverket, bli permanent. I kommande budgetproposition föreslås ett anslag...

  Läs mer

  5 december 2017

  ”Viktigt att förstå de ökade cyberhoten”

  På Svensk Sjöfarts sjöfartsfrukost presenterade Matthew Williams om den internationella redarföreningens (ICS) nya riktlinjerna för cybersäkerhet. Matthew påpekade att...

  Läs mer

  5 december 2017

  Blå Tillväxt i GP Debatt: Den svenska handelsflottan kan öka ännu mer

  Blå Tillväxt är mycket positiva till att tonnageskatten infördes 1 januari 2017. Nu ökar den svenska handelsflottan för första...

  Läs mer

  4 december 2017

  Press release: A break in the trend – The Swedish merchant fleet is now increasing for the first time in several years

  The Swedish Shipowner companies Furetank, Älvtank and Erik Thun AB and the parties in the Swedish initiative “Blue Growth”...

  Läs mer

  4 december 2017

  Pressmeddelande: Trendbrott – Nu ökar den svenska handelsflottan för första gången på flera år

  Furetank, Älvtank och Erik Thun AB och parterna i Blå Tillväxt aviserar idag inflaggning av flera fartyg till Sverige....

  Läs mer

  30 november 2017

  En kraftig minskning av användningen av fossila bränslen är att vänta enligt ICS

  Den internationella redarföreningen, ICS, skriver i ett pressmeddelande att marina bunkerleverantörer bör förbereda sig på att sjöfarten kommer att...

  Läs mer

  30 november 2017

  ”Sjöfarten är nödvändig för att vi ska kunna jobba både hållbart, effektivt och kostnadseffektivt”

  Svensk Sjöfart har intervjuat David Lega (KD), kommunalråd, Göteborgs kommun, om sjöfartens betydelse och vad han tycker behöver förändras....

  Läs mer

  29 november 2017

  Svensk Sjöfart positiva till Trafikverkets förslag om nationell transportplan 2018-2029

  Svensk Sjöfart är i sitt remissvar till Trafikverkets förslag om nationell plan 2018-2029 positiva, men anser också att Trafikverket...

  Läs mer