Alla nyheter

 • 1 september 2015

  Applåder från rederinäringen – tonnageskatten införs

  Dan Sten Olsson som inledde Donsö Shipping Meet 2015 kunde med glädje tacka Anna Johansson för hennes presentation av...

  Läs mer

  28 augusti 2015

  Ny maritim strategi

  Den maritima strategin ska INTE ses som en åtgärdskatalog med färdiga förslag på reformer. Strategin ska fungera som en...

  Läs mer

  27 augusti 2015

  Ny medarbetare

  Christina kommer närmast från en tjänst på Rederierna i Finland där hon varit juniorombudsman i miljöärenden. Hon tog sjökaptensexamen...

  Läs mer

  21 augusti 2015

  Rädda svenska sjöfartsjobb!

  Sjöarbetsmarknadens parter, Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SEKO och Sjöbefälsföreningen begär i ett brev till Finansdepartementet den 21 augusti...

  Läs mer

  18 augusti 2015

  Reviderade riktlinjer för stora sjöräddningar

  Med anledning av det ökade antalet flyktingströmmar i medelhavet publicerade ICS år 2014 riktlinjer för handelsfartygens hantering av stora...

  Läs mer

  14 augusti 2015

  Rederier tvingas finansiera räddningsverksamhet på land

  Förra året köpte Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar. Dessa ska kunna användas till insatser både till sjöss och på land....

  Läs mer

  10 augusti 2015

  Nya Suezkanalen invigdes den 6 augusti

  För en kostnad av motsvarande 80 miljarder kronor har huvudkanalen bland annat fått en ny 72 kilometer lång sidokanal...

  Läs mer

  5 augusti 2015

  Svensk Sjöfart i Almedalen

  Arbetet kanaliseras främst genom tre plattformar som presenteras närmare i utställningen; Lighthouse, Zero Vision Tool och Sweship Energy. Utställningen...

  Läs mer