Försvarsmakten och Svensk Sjöfart skriver på avsiktsförklaring för karriärväxling

Försvarsmakten och Svensk Sjöfart har skrivit på en avsiktsförklaring för karriärväxling. Avsiktsförklaringen är ett första steg för parterna att tillsammans arbeta vidare med kompetensförsörjning inom sjöfarten.

Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell menar att det är av största vikt att det finns kompetent sjöpersonal inom både handelssjöfarten och Försvarsmakten.

– Genom avsiktsförklaringen är det vår förhoppning att vi ska kunna underlätta med karriärsväxling inom handelssjöfarten och Försvarsmakten, men också bidra till att fler unga väljer att arbeta inom sjöfarten. Vi är båda i stort behov av kunnig sjöpersonal. Vi ser att det i framtiden även finns en stor potential att vidareutbilda och använda de erfarenheter som personal från handelsflottan har inom Försvarsmakten och vice versa, säger Klas Eksell.

Inom handelssjöfarten finns ett stort behov av att rekrytera mer personal, något som bland annat Transportföretagens rapport ”Tempen på sjöfarten visat”. Hela 1750 personer behöver anställas under den kommande treårsperioden. Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström hoppas att samarbetet med Försvarsmakten kan bli en del i att locka och behålla fler inom sektorn.

– Det stora behovet av sjöpersonal i framtiden handlar inte bara om rederierna, handelsflottan och Försvarsmakten. Bland myndigheter, maritim tillverkningsindustri, finansiell sektor och transportköpare  finns också ett stort behov av kompetent sjöpersonal som jobbar såväl  i land som ombord. I framtiden skulle vi tillsammans exempelvis kunna samordna utbildningar, praktikplatser och möjliggöra karriärsväxling så att fler ser en möjlighet inom branschen, säger Rikard Engström.

För mer information angående Svensk Sjöfarts arbete med försvarsfrågor, var vänlig kontakta Carl Carlsson.

Publicerad: 2021-11-04