Näringslivets transportråd kritiska till Sjöfartsverkets förslag om höjda avgifter

Näringslivets transportråd som representerar några av de största industrierna i Sverige är kritiska mot Sjöfartsverkets förslag om höjda farleds- och lotsavgifter från och med 2022.

– Förslaget om både farleds- och lotsavgifter och miljöincitament samt taxan för isbrytning på beställning är något vi är mycket kritiska till då det tillsammans med de redan genomförda avgiftshöjningarna skulle innebära ökade kostnader och minska konkurrenskraften för svenska varuägare. Vi förstår inte hur detta förslag kan vara förenligt om politiska mål och ambitioner om mer sjöfart, säger Jenni Ranhagen, VD för Näringslivets transportråd.

Framöver vill Näringslivets transportråd se en förändring av Sjöfartsverkets finansiering och att man ser över Sjöfartsverkets verksamhetsform.

– Vi anser att regeringen bör finansiera isbrytningen vad gäller både drift och investering. Det är en stor och viktig fråga för hela Sveriges infrastruktur. Det är tydligt att det finns stora brister i dagens system och det är viktigt att det blir en långsiktighet för branschen. Om vi inte får positiva ekonomiska incitament som styr mot en överflyttning är det inte troligt att vi får se en sådan utveckling, säger Jenni Ranhagen.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det är mycket viktigt att Sjöfartsverket lyssnar på de stora svenska industrierna och vad regeringen även har för mål.

– När Sjöfartsverket fick ökade anslag under 2020 och 2021 var det givetvis bland annat för att inte höja farleds- och lotsavgifterna. Under coronapandemin har sjöfarten och näringslivet i stort drabbats mycket hårt och stora delar av sjöfarten är fortfarande kraftig påverkade av pandemin. Att då höja avgifterna för sjöfarten och i ett slag försämra konkurrenskraften för sjöfarten såväl svenskt näringsliv bedömer vi som orimligt och vi är förvånade över de kraftiga avgiftshöjningar som Sjöfartsverket föreslagit i remissen. Vi Utgår från att man den här veckan tar ett beslut om att inte höja avgifterna enligt förslaget utan istället verka för att stärka den svenska sjöfartssektorn och svenskt näringsliv, säger Rikard Engström.

Läs hela remissvaret här. 

Publicerad: 2021-10-28