Missa inte Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium!

Den 18 november är det dags för Svensk Sjöfarts öppna höstmötesseminarium. Årets seminarium fokuserar på EU:s nya klimatpaket och grön finansiering, men också rekrytering, kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor. I år är det möjligt att medverka på plats i Göteborg eller digitalt. Anmäl dig till seminariet här.

Program

13.30 Välkomna och inledning – Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart

EU:s nya regelverk och dess påverkan på sjöfarten – vad bör sjöfarten förbereda sig på? – Sotiris Raptis, Maritime Safety & Environment Director, ECSA

Att finansiera grön omställning – Samtal med Åsa Larsson, Senior Underwriter, EKN och Greger Leijonhufvud, Regionansvarig, EKN & Hans Christian Kjellsrud, Shipping Chef, SEB & Hans Beyer, hållbarhetschef, SEB

Hur kan Svenska Skeppshypotek bidra till en grönare sjöfart? – Arne Juell-Skielse, VD, Svenska Skeppshypotekskassan

Hur kan svensk och europeisk politik bidra till en konkurrenskraftig och grön sjöfart? – Samtal med bl.a. Karolina Skog (MP), ledamot i finansutskottet, Ulla Andersson (V), ledamot i finansutskottet, Edward Riedl (M), ledamot i finansutskottet

Kaffepaus

Hur gör man en bransch och en arbetsplats mer attraktiv? – Sofia Rasmussen, expert och föreläsare inom rekrytering och kompetensförsörjning

Rekrytering, kompetensförsörjning och utbildning – Hur står det till inom sjöfarten? Vilket rekryteringsbehov finns? Hur gör de som har lyckats? Vad är på gång inom sjöfarten? – Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen

Samtal: Vad bör göras för att säkerställa rekrytering och kompetensförsörjning? – Rikard Engström, Sofia Rasmussen, Anna Johansson (S), Ordförande Riksdagens Arbetsmarknadsutskott

Avslutande ord

16.30 Slut