Svensk Sjöfarts öppna höstmötesseminarium

Datum och tid: 18 november kl.13.30-16.30

Plats: Posthotellet, Göteborg alt. digitalt.

Anmälan: Anmälan har stängt. Var vänlig kontakta Carolina Kihlström för efteranmälan och väntelista.

Varmt välkomna till Svensk Sjöfarts årliga höstmötesseminarium! Årets seminarium fokuserar på EU:s nya klimatpaket och grön finansiering, men också rekrytering, kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.

Program

13.30 Välkomna och inledning – Anders Hermansson tf VD Svensk Sjöfart

EU:s nya regelverk och dess påverkan på sjöfarten – vad bör sjöfarten förbereda sig på? – Sotiris Raptis, Maritime Safety & Environment Director, ECSA

Att finansiera grön omställning – Samtal med Åsa Larsson, Senior Underwriter, EKN, Hans Christian Kjellsrud, Shipping Chef, SEB & Hans Beyer, hållbarhetschef, SEB

Hur kan Svenska Skeppshypotek bidra till en grönare sjöfart? – Arne Juell-Skielse, VD, Svenska Skeppshypotekskassan

Hur kan svensk och europeisk politik bidra till en konkurrenskraftig och grön sjöfart? – Samtal med bl.a. Karolina Skog (MP), ledamot i finansutskottet, Ulla Andersson (V), ledamot i finansutskottet, Edward Riedl (M), ledamot i finansutskottet

Kaffepaus

Så blir vi attraktiva arbetsgivare för framtidens medarbetare – Sofia Rasmussen, VD för Rasmussen Analys och expert på framtidens arbetsliv och kompetensförsörjning

Rekrytering, kompetensförsörjning och utbildning – Hur står det till inom sjöfarten? Vilket rekryteringsbehov finns? Hur gör de som har lyckats? Vad är på gång inom sjöfarten? – Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen

Samtal: Vad bör göras för att säkerställa rekrytering och kompetensförsörjning? – Håkan Johansson, ordförande Svensk Sjöfart, Sofia Rasmussen, Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket, Anna Johansson (S), Ordförande Riksdagens Arbetsmarknadsutskott

Avslutande ord – Håkan Johansson, ordförande Svensk Sjöfart

16.30 Slut