Såhär hänger försvarsfrågor och sjöfart ihop

En ökad hotbild – det säger Pål Jonson, ordförande i Försvarsutskottet och doktor i krigsvetenskap, att vi har att vänta oss. Den ökade andelen cyberattacker utgör bland annat ett allt större hot och kräver ökat fokus på cybersäkerhet. I det senaste avsnittet av Havssamtalet ger Pål råd för hur sjöfarten kan tänka kring detta i framtiden. Även coronapandemin och Sveriges hantering är i fokus, men också skillnaden mellan Sveriges och Finlands hantering av försvarsfrågor. Vi pratar även om kopplingen mellan kompetensförsörjning inom sjöfarten och försvarsfrågor och hur viktigt det faktiskt är att det finns kunnig personal inom sjöfarten för att Sverige ska fungera i fred, kris och krig.

Lyssna på hela avsnittet på Spotify eller här:

Publicerad: 2021-10-21