Alla nyheter

 • 12 maj 2017

  Stor framgång vid ICS årsmöte 2017 – ICS tar ansvar för minskningen av sjöfartens CO2 utsläpp

  International Chamber of Shipping (ICS) antog vid sitt styrelsemöte och årsmöte i Istanbul den 10-11 maj en inlaga med...

  Läs mer

  4 maj 2017

  Fossilfri transportsektor – Ny rapport från Energimyndigheten

  Den 28 april redovisade Energimyndigheten en strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet som man utarbetat gemensamt med...

  Läs mer

  2 maj 2017

  Ove Eriksson tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket

  Svensk Sjöfart är glada att se att regeringen har utsett avdelningsdirektör Ove Eriksson till tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket. Ove...

  Läs mer

  18 april 2017

  Vårändringsbudget 2017 – sjöfartsfrågor

  Regeringen talar fortfarande om att de ska vidta åtgärder för att  stärka miljöanpassade transportslags konkurrenskraft och bl.a. främja en...

  Läs mer

  18 april 2017

  Regeringen utreder miljöstyrningen av Sjöfartsverkets nya farledsavgifter

  Regeringen beslutade den 13 april att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfartsverkets föreslagna ändringar i...

  Läs mer

  3 april 2017

  NECA i Nord- och Östersjön är positivt – men varför stanna där?

  Den 31 mars presenterade Trafikanalys sin slutrapport av konsekvensanalysen på ett införande av NECA i Östersjön och Nordsjön, gjord...

  Läs mer

  30 mars 2017

  Tonnageskatten tycks allt mer attraktiv

  Det är tydligt att intresset för det svenska tonnageskattesystemet stärkts under året. Såväl medlemsrederier som andra rederier kontaktar oss...

  Läs mer

  15 mars 2017

  Godsflöden påverkas negativt av Brexit

  Kommerskollegium har nyligen släppt en regeringsrapport som analyserar Brexit. Rapportens slutsats är att handeln mellan EU och Storbritannien kommer...

  Läs mer