Europeiska sjöfarten betonar vikten av sjömän gällande Ukrainafrågan

Den europeiska redareföreningen ECSA uppmanar tillsynsmyndigheter att garantera sjömäns rörlighet och deras rättigheter som samhällsviktig personal.

Europeiska redare följer mycket noga händelserna i Ukraina och dess påverkan på ombordpersonalen. EU:s flotta är starkt beroende av ukrainska och ryska sjöfolk, som utgör en betydande andel av totalt antal anställda ombord. Ukrainska och ryska sjöfolk utgör 14,5 procent av alla som arbetar ombord globalt.

– Sjömän är en samhällsviktig yrkesgrupp och befinner sig i hjärtat av Europas ekonomi. De har arbetat outtröttligt för att leverera våra varor och har gjort extraordinära uppoffringar för att hålla vår ekonomi igång under de senaste två åren av pandemin. Situationen har redan fått konsekvenser för ukrainska sjömän, där sjömän som närmar sig slutet av sina kontrakt inte får återvända hem. Tillhandahållande av boende och visum för strandade sjömän är av avgörande betydelse för rederier när de försöker stödja sina besättningar, säger Philippos Philis, ordförande för ECSA.

Europeiska redare uppmanar EU:s beslutsfattare att överväga den betydande inverkan krisen har på besättningsbyten, som redan är hårt ansträngd av covid-19. På grund av den nuvarande krisen kan allvarlig besättningsbrist och i synnerhet brist på officerare uppstå på EU-fartyg. Även utbetalningen av löner för redan kontrakterade sjömän förväntas påverkas avsevärt.

Redare varnar också för effekten av att inte ha tillgång till ukrainska hamnar, vilket ytterligare kan påverka leveranskedjorna och påverkar EU-företag.

– Europeiska redare uppmanar EU:s beslutsfattare att göra sitt yttersta för att garantera sjömäns rörlighet och säkerhet, såväl som deras rätt att få betalt. I dessa extraordinära tider kommer ECSA att fortsätta att ha kontakt med kommissionen för att säkerställa det bästa resultatet för besättningarna, säger Sotiris Raptis, tillförordnad generalsekreterare för ECSA.

Publicerad: 2022-03-01