Svensk Sjöfart publicerar arbetsmiljökalender

Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp och referensgrupp med ombordanställda har tagit fram en kalender med inspiration för ökad trivsel och en bättre arbetsmiljö. Kalendern finns tillgänglig digitalt på både svenska och engelska. Kalendern skickas även till de av Svensk Sjöfarts medlemmar som önskar få kalendern till sin organisation.

– Syftet med kalendern är att ge tips och idéer på hur man kan skapa en bra arbetsmiljö, öka gemenskapen och förbättra trivseln på arbetsplatsen. Flera av aktiviteterna är speciellt anpassade för ombordpersonalen, som ofta både spenderar sin fritid och sitt arbete tillsammans, men förhoppningsvis kan alla våra medlemmar använda kalendern för att få inspiration och anpassa förslagen för den egna verksamheten. I kalendern ger vi dels förslag på diskussionsövningar, dels förslag på aktiviteter man kan göra tillsammans och även saker man kan göra själv för att öka trivseln både för andra och sig själv, säger Ragnar Johansson, ordförande för Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp.

Ragnar Johansson menar att det är ett viktigt arbete där Svensk Sjöfart framöver bland annat kommer delta i forskningsprojektet REDO 2.0 som leds av RISE.

– Inom Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp fortsätter vi arbeta med dessa frågor. Under våren arrangerar vi bland annat två medlemsworkshops och vi är också delaktiga i forskningsprojektet REDO 2.0 där vi hoppas kunna utveckla metoder för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, säger Ragnar Johansson.

Se hela kalendern här: Svensk Sjöfarts arbetsmiljökalender 2022

Engelsk version: The maritime working environment calendar 2022

Är du medlem och önskar få kalendern i fysiskt format? Var vänlig kontakta Carolina Kihlström.

Publicerad: 2022-02-07