Ryska och ukrainska sjöfolk utgör 14,5 % av den globala sjöfartsarbetsstyrkan, enligt den Internationella redareföreningen

Den internationella redareföreningen, Chamber of Shipping (ICS), skriver i ett pressmeddelande att man har varnat för störningar i leveranskedjan om den fria rörligheten för ukrainska och ryska sjömän skulle hindras.

Seafarer Workforce Report, publicerad 2021 av BIMCO och ICS, rapporterar att 1,89 miljoner sjömän för närvarande opererar över 74 000 fartyg i den globala handelsflottan. Av denna totala arbetsstyrka är 198 123 (10,5 %) av de ombordanställda ryska, varav 71 652 är officerare och 126 471 är besättningsmän . Ukraina står för 76 442 (4 %) av alla ombordanställda, varav 47 058 är officerare och 29 383 är klassificeringar. Tillsammans representerar de 14,5 % av den globala arbetsstyrkan.

Sjöfarten är för närvarande ansvarig för förflyttningen av nästan 90 % av den globala handeln. Sjömän har under pandemin säkerställt att nödvändiga förråd av mat, bränsle och medicin fortsätter att nå sina destinationer.

För att upprätthålla denna fria handel måste sjömän fritt kunna ansluta sig till och gå av fartyg över hela världen. Med inställda flygningar i regionen kommer detta att bli allt svårare. Förmågan att betala sjömän behöver också upprätthållas via internationella banksystem.

ICS har tidigare varnat för brist på ombordanställda för att bemanna kommersiella fartyg om åtgärder inte vidtas för att öka antalet, vilket ökar riskerna för störningar i globala leveranskedjor. Detta har förvärrats av reserestriktioner, orsakade av pandemin, som ledde till att ombordanställda inte kunde byta besättning.

Forskning utförd av ICS rapporterade att det genomsnittliga fartyget har en blandning av minst tre nationaliteter ombord, och ibland så många som trettio. Tre språk var det minsta som talades på ett genomsnittligt fartyg.

– Säkerheten för våra sjömän är vår absoluta prioritet. Vi uppmanar alla parter att se till att sjömän inte blir den bilaterala skadan i några åtgärder som regeringar eller andra kan vidta. Sjömän har legat i framkant för att hålla handeln flytande genom pandemin och vi hoppas att alla parter kommer att fortsätta att underlätta fri passage av varor och samhällsviktig personal, säger Guy Platten, generalsekreterare för International Chamber of Shipping.

Publicerad: 2022-02-24