Alla nyheter

 • 12 december 2017

  Svensk Sjöfart har skrivit på EU:s ”Declaration on equal opportunities”

  Föreningen Svensk Sjöfart har skrivit på EU:s ”Declaration on equal opportunities for women and men in the transport sector”...

  Läs mer

  7 december 2017

  Blå Tillväxt stödjer initiativet #lättaankar

  Blå Tillväxt stödjer initiativet #lättaankar fullt ut och vi kommer alltid att stå upp för nolltolerans mot sexuella trakasserier...

  Läs mer

  7 december 2017

  Svensk Sjöfarts nyhetsbrev ute nu

  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om avisering om inflaggning, en ny rapport om hur transportköpare ser på överflyttning...

  Läs mer

  6 december 2017

  “Important for the Swedish shipping industry to grow in order to contribute to European policy making”

  Swedish Shipowners´Association had the great honor to meet Martin Dorsman, Secretary General at the European Community for Shipowners´ Associations...

  Läs mer

  6 december 2017

  Samarbetsprojekt inför störningar med samhällspåverkan får permanent roll inom civilt försvar

  Från nästa år kan projektet TP SAMS, som leds av Trafikverket, bli permanent. I kommande budgetproposition föreslås ett anslag...

  Läs mer

  5 december 2017

  ”Viktigt att förstå de ökade cyberhoten”

  På Svensk Sjöfarts sjöfartsfrukost presenterade Matthew Williams om den internationella redarföreningens (ICS) nya riktlinjerna för cybersäkerhet. Matthew påpekade att...

  Läs mer

  5 december 2017

  Blå Tillväxt i GP Debatt: Den svenska handelsflottan kan öka ännu mer

  Blå Tillväxt är mycket positiva till att tonnageskatten infördes 1 januari 2017. Nu ökar den svenska handelsflottan för första...

  Läs mer

  4 december 2017

  Press release: A break in the trend – The Swedish merchant fleet is now increasing for the first time in several years

  The Swedish Shipowner companies Furetank, Älvtank and Erik Thun AB and the parties in the Swedish initiative “Blue Growth”...

  Läs mer