Blå Tillväxt besökte Trafikutskottet

Riksdagens trafikutskott ansvarar för alla typer av kommunikationer såsom biltrafik och vägar, it – men också sjöfart. Och att ge trafikutskottet mer information om sjöfart var Blå Tillväxts uppdrag när de under veckan träffade utskottets ledamöter.

– Vår utgångspunkt handlar om hur vi kan uppnå ett mer hållbart samhälle med hjälp av sjöfartens möjligheter. Därför var det viktigt för oss att berätta om konkurrensförutsättningarna för svensk sjöfart, och i synnerhet svenskflaggad sjöfart. I dagsläget finns runt 100 svenskflaggade fartyg, men om man skulle justera efter Blå tillväxt tre prioriterade punkter – nettomodellen, tonnageskatten och stämpelskatten – är vi säkra på att man skulle kunna nå en dubblering av flottan på några års sikt, säger Rikard Engström.

Trafikutskottets ledamöter visade på stort intresse för sjöfarten och ställde flera frågor till delegationen som bestod av Rikard Engström och Anders Hermansson från Svensk Sjöfart, Oscar Lindgren och Karl Huss från Sjöbefälsföreningen samt Mikael Lindmark från Seko Sjöfolk.

– Förstås fick vi en del frågor som kopplade till presentationen och nyttan med svensk flagg men ledamöterna ställde också frågor inom miljö- och klimatområdet, rekrytering och arbetsmiljö, Sjöfartsverkets roll och ekonomi, konkurrenssituationen och hamnarnas roll. Det gläder mig mycket att ledamöterna visar ett brett och stort intresse för sjöfartens roll för samhället och utvecklingen av ett mer hållbart sådant. Vi ser också, återigen, med stor tydlighet hur sjöfartens förutsättningar och möjligheter snarare enar över partigränser än vad det splittrar. Det är viktigt att alla partier tar höjd för sjöfarten i sina respektive budgetar. Om intresset i trafikutskottet är representativt för partierna så bör det inte vara några problem – i synnerhet som det är synnerligen blygsamma kostnader för de förutsättningsskapande åtgärder som Blå Tillväxt eftersträvar, säger Rikard Engström.

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Föreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten. Läs mer om Blå Tillväxt här: https://www.blatillvaxt.se/

Publicerad: 2020-03-05