Hur påverkas sjöfartsbranschen av regeringens förbud om sammankomster över 500 personer?

Regeringen beslutade den 11 mars att förbjuda alla sammankomster över 500 personer. Detta gäller dock inte färjor eller andra trafikslag eftersom dessa inte klassas som allmänna sammankomster eller offentlig tillställning.

Sedan innan följer sjöfartsnäringen WHO:s och FN:s riktlinjer gällande Covid-19 och följer utvecklingen mycket noga. Läs mer på Svensk Sjöfarts hemsida: https://www.sweship.se/fokusomraden/aktuella-projekt/information-om-sjofart-och-corona/

För mer information: Carl Carlsson, säkerhetsansvarig, Svensk Sjöfart, carl.carlsson@sweship.se , 0709 – 93 25 30

Publicerad: 2020-03-11