Vad krävs för eldrift inom sjöfarten?

Lotta Olsson (M) skriver till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) angående sjöfart och eldrift.

– Klimatutmaningen kräver att vi satsar på en omställning från fossila bränslen till icke fossila bränslen. Transporterna står i dag för en stor del av Sveriges fossila energikonsumtion. En del av transporterna är sjöfarten, där färjor och fartyg står för en stor del av konsumtionen av fossilt bränsle. Investeringar i sjöfart är långsiktiga och dyra, och om det inte finns garantier för energitillgång avstannar omställningen från fossila bränslen. På vilket sätt arbetar statsrådet [Anders Ygeman] för att svensk sjöfart ska känna trygghet i att energitillgång finns om man ställer om fartygen till eldrift?, skriver Lotta Olsson i interpellationen.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att frågan är av stor vikt för den svenska sjöfartssektorn.

– Det är en relevant och viktig fråga som Lotta Olsson ställer. Flera saker döljer sig i detta ämne. Exempelvis kapaciteten i elinfrastrukturen till hamnen samt landel och användande för framdrift. Allt detta måste fungera för att sjöfarten ska kunna ställa om, helt eller delvis, till eldrift. Våra medlemmar arbetar idag mycket intensivt med omställningsarbetet för att minska påverkan på miljö och klimat. Det handlar t ex om omfattande investeringar men också om att arbeta med beteenderelaterade frågor. Viktigt i sammanhanget är förstås, precis som Olsson är inne på, tillgängligheten i drivmedel oavsett om det är el eller annat bränsle. Det är viktigt att samhället skapar rätt förutsättningar för sjöfarten att kunna fortsätta resan mot ökad hållbarhet. Till exempel måste det vara gynnsamt för de rederier som går före i utvecklingen att göra det – inte som idag då vi ser att rederier som satsat på eldrift får stora höjningar i exempelvis Sjöfartsverkets avgiftssystem, säger Rikard Engström.

Läs hela Lotta Olssons (M) interpellation här.

Publicerad: 2020-03-10