Internationella redareföreningen publicerar riktlinjer för COVID-19/Corona

Den internationella redareföreningen, International Chamber of Shipping (ICS), har utfärdat helt nya riktlinjer för den globala sjöfartsindustrin för att bekämpa spridningen av Coronavirus (COVID-19).

ICS skriver i ett pressmeddelande att det omfattande dokumentet på 22 sidor har producerats i samarbete med framstående internationella organ inklusive:
• Världshälsoorganisationen (WHO)
• Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
• Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
• International Maritime Health Association (IMHA)

– Då inget vaccin för närvarande är tillgängligt för att hantera Coronavirus måste alla industrier och regeringar vidta lämpliga åtgärder för att minimera spridningen. Sjöfarten ansvarar för 90% av den globala handeln och tar sitt ansvar för att hjälpa till att ta itu med denna globala hälsofråga, samtidigt som hjulen för den globala handeln fortsätter att snurra. Detta dokument är ett resultat av ett noggrant och övervägt samarbete med internationella partners. Det är avsett att vara omfattande, men också lätt att förstå och implementera. Dokumentets ger redare och operatörer en vägledning i vad som krävs för att fortsätta genomföra sitt arbete. Vi är emellertid medvetna om situationens karaktär och kommer att fortsätta arbeta med internationella organ för att se till att vår vägledning är i linje med den senaste utvecklingen, säger Guy Platten, generalsekreterare för ICS.

– Vi välkomnar ICS riktlinjer i frågan om Corona/COVID-19 och följer utvecklingen noga. Vi sprider även kontinuerligt information till våra medlemmar om den senaste utvecklingen och har även skapat en informationssida på vår hemsida för att samla den senaste informationen på ett ställe. Svensk Sjöfart uppmanar bland annat medlemmarna att fortsatt följa råden från WHO och Folkhälsomyndigheten för att minimera risken för fortsatt spridning, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart.

Läs mer om sjöfart och Corona/Covid 19 här.

ICS riktlinjer finns här.

Publicerad: 2020-03-05