Alla nyheter

 • 15 november 2017

  Godsstrategimöte med infrastrukturministern

  Tomas Eneroth bjöd in Svensk Sjöfart, Fossilfritt Sverige, Tågoperatörerna och Sveriges Åkeriföretag till en diskussion om godsstrategin och framför...

  Läs mer

  14 november 2017

  Sjöfartsverket förutsättningar skadar svensk konkurrenskraft

  Svensk Sjöfart är mycket besvikna på Sjöfartsverkets beslut om att införa ny avgiftsmodell och höja avgifterna samt den process...

  Läs mer

  10 november 2017

  Se Svensk Sjöfarts medlem Northern Offshore Services berätta om deras verksamhet

  ”Vi jobbar med specialsjöfart och försöker hitta nischer som är ganska oexploaterade. Vi är en ny aktör som arbetar...

  Läs mer

  10 november 2017

  Riksdagsledamöter efterfrågar insatser för sjöfartsforskning och innovation

  Två riksdagsledamöter, Johan Hultberg och Boriana Åberg, har skrivit varsin fråga till Helene Hellmark Knutsson om sjöfartsforskning- och innovation...

  Läs mer

  9 november 2017

  Sammanställning över remissvar på Sjöfartsverket föreslagna avgiftsföreskrifter visar på stor kritik

  Majoriteten av inkomna remissvar är kritiska till Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter. Detta visar en sammanställning som Svensk Sjöfart gjort. Exempelvis...

  Läs mer

  9 november 2017

  Lyckad utbildningsdag om sjöfart för myndighetspersonal

  Svensk Sjöfart arrangerade 7 november en utbildningsdag om sjöfart för myndighetspersonal. Deltagarna från Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket och Skatteverket...

  Läs mer

  3 november 2017

  Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om sjöfartens betydelse för Sverige

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet – Sjöfarten är som ett hjärta som driver en väldigt viktig del av det som är...

  Läs mer

  2 november 2017

  Sjöfartstidningens tematidning om farleds- och lotsavgifterna

  Sjöfartstidningen har gett ut ett specialnummer om Sjöfartsverkets föreslagna farleds- och lotsavgifter. Det digitala extranumret behandlar avgiftshöjningarna och i...

  Läs mer