Riksdagspolitiker vill se slopad stämpelskatt

Flera riksdagspolitiker skriver i Altinget Debatt att man önskar att stämpelskatten tas bort. Det är bland annat Hampus Hagman (KD), Jakob Forssmed (KD), Jimmy Ståhl (SD) samt Eric Westroth (SD) som alla är eniga om detta. Riksdagsledamöterna från Sverigedemokraterna vill dessutom se att tonnageskatten utreds.

– Det gläder mig mycket att allt fler politiker blir allt tydligare med att sjöfarten måste ges förutsättningar att vara den positiva samhällskatalysator som den har potential att vara. Det är bra, nej det är nödvändigt, för AB Sverige i freds-, kris- och krigstid. Regeringens ambitioner är också goda men med ett år till val har man en del leveranser inom området att göra. Dels det som rör svensk flagg, dels det som rör sjöfartens förutsättningar och villkor. Vi har sällan haft så stor enighet i grunden i politiken om att något måste göras. Jag är därför optimistisk till att vi ska sluta hantera sjöfarten på ett sätt som gör att omvärlden undrar varför vi inte nyttjar våra förutsättningar, säger Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart.

Läs debattartiklarna här. 

Publicerad: 2021-09-16