Läs Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev

En ny rapport har identifierat stämpelskatten som ett stort hinder för att få fler svenskflaggade fartyg. Rapporten och ett webinar med Skatteutskottet, som även samtalar kring  nettomodellen, tonnageskatten och 183-dagarsregeln, finns att läsa i Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev.

Dessutom kan du läsa om deklarationen, ”The Gulf of Guinea Declaration on Suppression of Piracy”, vilken Svensk Sjöfart nu skrivit under, och regeringens senaste förslag gällande sjöfart som innefattar ökade medel till Sjöfartsverket och en breddad ekobonus samt den internationella redareföreningens förslag om en global koldioxidavgift.

Publicerad: 2021-09-08