Svensk Sjöfart förvånade över Sjöfartsverkets ambitioner att äga och köra färjor till och från Gotland

I Sveriges Radio P4 Gotland uttalade sig Sjöfartsverket den 14 september om den ännu inte publicerade rapporten från Trafikverket kring alternativ för hur Gotlandstrafiken kan bedrivas där ett förslag är att låta Sjöfartsverket äga och köra färjorna till och från Gotland. Regeringen gav i juli Trafikverket i uppdrag att analysera olika modeller för den framtida statligt upphandlade färjetrafiken till Gotland. Uppdraget ska redovisas den 15 september.

Från branschorganisationen Svensk Sjöfarts uttrycks förvåning både över Sjöfartsverkets ambitioner att handla upp, bygga Ro-pax fartyg samt operera fartygen.

– Det kan knappast vara en statlig kärnuppgift att bedriva sjöfart, särskilt inte när det helt uppenbart finns både en fungerande trafik och flera alternativa operatörer, säger Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart.

– Det är särskilt förvånande att Sjöfartsverket som redan har mycket stora investeringsprojekt framför sig och dessutom under många år brottats med stora ekonomiska utmaningar uttrycker sig positiva till att påta sig ett sådant uppdrag. Vi förutsätter att Sjöfartsverket, som till huvuddelen finansieras av direkta avgifter från sjöfarten fokuserar sina resurser på sitt grunduppdrag och säkerställer en bra leverans till sjöfarten som står för kostnaderna genom avgifterna. Upphandling och byggnation av Ro-Pax fartyg (färjor) är dessutom bland de mest komplicerade fartygsbyggnationerna som finns och det finns globalt ett begränsat antal företag som har nödvändig kunskap och kompetens för att beställa och bygga denna typ av fartyg. Att Svenska staten genom Sjöfartsverket ska gå in och göra denna typ av byggnationer innebär en mycket stor risk för att det blir svenska skattebetalare som får plocka upp notan, säger Anders Hermansson.

Anders Hermansson menar att när rapporten publiceras kommer det att bli mycket intressant att läsa förklaringarna till Trafikverkets förslag.

– Vi ser med stort intresse fram emot att ta del av Trafikverkets kommande rapport för att se dels vilka modeller Trafikverket analyserat samt ta del av på vilka grunder man faktiskt bedömt förutsättningarna för respektive modell, säger Anders Hermansson.

Hör uttalandet i Sveriges Radio.

Publicerad: 2021-09-15