Svensk Sjöfart i Sveriges Radio om Trafikverkets förslag om att Sjöfartsverket ska ta över Gotlandstrafiken

Anders Hermansson, vice VD för Svensk Sjöfart, intervjuas i P4 angående Trafikverkets förslag om att Sjöfartsverket kan ta över Gotlandstrafiken.

– Vi har svårt att se att det är statens kärnuppgift att bedriva sjöfart. Det finns flera privata aktörer som har den här förmågan och kompetensen. Att det dessutom är Sjöfartsverket som har en stor investering framför sig att ersätta de stora isbrytarna, vilket är viktigt för hela landet, som vi förutsätter att de fokuserar på. Dessutom är det en myndighet som under många många år brottats med ekonomiska utmaningar. Så det är förvånande att verket uttrycker sig positivt till detta, säger Anders Hermansson bland annat.

Hör hela inslaget här.

Publicerad: 2021-09-16