Alla nyheter

 • 25 april 2019

  Svensk Sjöfarts årsmöte samlar Sjöfartssverige

  Den 25 april arrangerar Svensk Sjöfart för 113:e gången årsmöte och den här gången med fokus på de tre...

  Läs mer

  23 april 2019

  Nytt svenskt rederi bildat – WALLENIUS SOL

  WALLENIUS SOL är ett nytt rederi som kommer att transportera skogsprodukter och annat gods i ett nätverk som täcker...

  Läs mer

  23 april 2019

  VD-bloggen: Rapport om de transportpolitiska målen visar på möjligheter

  Regeringen får ett fullt upplyst trafikljus som jag tolkar Trafikanalys spännande och välskrivna rapport om de transportpolitiska målen. Grönt...

  Läs mer

  15 april 2019

  Svensk Sjöfart i Aktuell Hållbarhet: Mer forskning krävs för att främja en hållbar sjöfart

  Svensk Sjöfart behöver utvecklas i hållbar riktning, men då krävs resurser. Skapa därför en CO2-fond dit redare betalar avgifter...

  Läs mer

  12 april 2019

  Incitament för att stimulera miljövänlig handelsflotta efterfrågas

  Den moderata riksdagsledamoten Anders Hansson har skrivit en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående farledsavgifterna. Bland annat frågar Anders...

  Läs mer

  11 april 2019

  Svensk Sjöfart i Mariestadstidningen: Se över avgifter och utveckla hamnar

  Svensk Sjöfart skriver i Mariestadstidningen om sjöfartens avgifter och om behovet av utveckling av hamnar. Regeringen har gett Trafikverket...

  Läs mer

  11 april 2019

  VD-bloggen: ”Väsensskild sjöfartspolitisk ambition i Norge och Sverige”

  Jag hade förmånen att få vara med när Norges Rederiförbund hade årskonferens den 9 april. Det blir vid ett...

  Läs mer

  10 april 2019

  Svensk Sjöfart lanserar forskningsstrategi 2019–2023

  Den 10 april lanserar Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023. Strategin fokuserar på hållbar sjöfart och syftar till...

  Läs mer