Almedalen 2024 – med sjöfarten i centrum

Årets Almedalen bjöd på varmt väder och utöver 8 partiledartal genomfördes över 2700 seminarier. Fokus under veckan var säkerhetsläget, klimatomställningen och behovet av mer fossilfri energi men även digitalisering var i centrum.

Svensk Sjöfart ordnade tre egna seminarier på den Maritima Mötesplatsen, ihop med samarbetspartners, på temat sjöfartens avgifter, behovet av konkurrenskraftreformer i form av tonnageskatt och stämpelskatt samt ett seminarium om transporteffektivetet. Utöver det deltog Svensk Sjöfarts medlemmar och experter i ett stort antal andra seminairum och samtal. Svensk Sjöfart träffade också ett stort antal politiker.

Sjöfarten tar större plats än tidigare. Detta visades genom att betydligt fler politiker deltog i samtalen och seminarierna men också att fler besökare lyssnade in på dessa. Återkommande debattämnen var frågor runt Sjöfartsverkets finansiering, behovet av fungerande och effektiv isbrytning både på kort och lång sikt, sjöfartens omställning både avseende bränslens, hamnarnas roll och energieffektivisering.

Infrastrukturminister Andreas Carlsson levererade under veckan två nyheter: dels att regeringen beslutat att införa ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten på svenskt territorialvatten, dels att regeringen avser att starta arbetet med en ny maritim strategi. Svensk Sjöfart välkomnar dessa initiativ. Däremot kom inga nyheter om reformer för att stärka Svensk Sjöfarts konkurrenskraft genom de förslag som lagts fram i utredningen Vågade Skatter, trots att politiken under veckan visade på stor enighet i frågorna. Svensk Sjöfarts medlemmar på plats framförde behoven och frågan brådskar. Det finns rederier som har fartygsleverenser på väg och de önskar skyndsamt besked. Under veckan meddelade Trafikverket att Gotlandstrafikens nya avtal tilldelats Gotlandsbolaget genom ett danskt bolag var glädjande, dock visar det på behovet av justerade tonnageskatteregler för att att svenska rederier ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor.

Isbrytningsfrågan dök upp som en bubblare med flera intressanta seminarier och samtal. Det är tydligt att frågan är viktig för svensk industri men också att svensk industri vill bidra för att säkerställa en framgångsrik upphandling och drift.

Tack till Svensk Sjöfarts medlemmar som deltog på plats och inte minst till Gotlandsbolaget, till Maritimt Forum som ordnade den Maritima Mötesplatsen samt alla experter på plats.

Publicerad: 2024-07-02