Möt Svensk Sjöfarts nya medlem Viking Supply Ships

Svensk Sjöfart har fått en ny medlem i form av Viking Supply Ships AB vars huvudsakliga verksamhet är inom Offshore och Offshore/Isbrytarsegmentet på en global nivå. Erik Almkvist, head of ice operations, berättar mer om företagets verksamhet, vilka frågor som rederiet har högst upp på prioriteringslistan och varför de valde att gå med i Svensk Sjöfart.

– Vi är ett Svenskt offshore rederiet som jobbar med in mot olja/gas näringen med fokus på operationer i kalla farvatten och is. Den nuvarande verksamheten grundades när två rederier, det norska rederiet Viking Supply Ships och det svenska rederiet Bylock & Nordsjöfrakt gick samman 1998 och byggde tre stycken kombinationsisbrytare. Fartygen kunde bryta is på vintern och jobba i offshore på sommaren. Viking Supply Ships historia går dock tillbaka hela vägen till 1970-talet när man startade offshoreverksamhet i Norge, mer specifikt ute i Nordsjön, säger Erik Almkvist om företagets historia.

Idag är rederiets huvudsakliga verksamt inom Offshore och Offshore/Isbrytnings-segmentet.

– Vår huvudsysselsättning idag är att operera ankarhanterare där vi servar oljeindustrin i Nordsjön framförallt, men vi är även verksamma globalt, vi flyttar bland annat oljeborrplattformar och utföra andra marina operationer till våra kunder. Idag har vi fartyg i Kanada, Nordsjön både norska och engelska sidan och i Australien. Det andra benet är isbrytning och shipmanagement vilket vi länge har haft med Sjöfartsverket, där vi har drivit bemanning och tekniskt management av statens isbrytare, management kontraktet löpte ut i juni 2024, säger Erik Almkvist.

För Viking Supply Ships står flera frågor högt på agendan, däribland isbrytning, kompetensförsörjning och god konkurrenskraft.

– För oss som företag är det viktigt att behålla vår unika kompetens som vi har inom is och offshore kombinerat, den jobbar vi också för att bygga vidare på och vi önskar att fortsätta att bryta is för Svenska staten i någon form. Vi ser att vi kan vara en viktig pusselbit i Sjöfartsverkets nuvarande och framtida behov för isbrytningen och det stora behovet av föryngringen av isbrytarflottan. Vi har flera alternativa lösningar, var av ett exempel är att använda kombinationsisbrytare som kan bryta is på vintern och resten av året vara sysselsatta med andra projekt, då utnyttjar man resurserna effektivare och sjöfolket ombord har jobb garanterat under hela året. Det är en modell som vi ser skulle kunna spara stora pengar och trygga isbrytningen för staten framöver, vi nu jobbar nu med att få gehör ifrån berörda parter. Sen ser vi också offshore-vind som är ett nytt spännande segment, globalt men där det nu i  Sverige också finns stora planer som kan bli verklighet. Där tycker vi det är viktigt att ett svenskt rederi kan ta rollen och leverera tjänster till de svenska vindkraftparkerna, också mycket viktigt att bygga upp och behålla den kompetensen inom Sverige. Det är det som ligger i fokus för oss just nu, att vi försöker hålla oss kvar inom isbrytningen och hitta bra modeller för att lösa isbrytarfrågan för svenska staten men ser även på offshore-vind. Vi fokuserar naturligtvis även på att utveckla och bygga vidare på vår grund verksamhet med drift av offshorefartyg i Nordsjön och World Wide med vår nisch in mot kalla klimat och is. En viktig fråga för oss, sett utifrån ett branschperspektiv är självklart kompetensförsörjningen, att få tag i sjöfolk som kan bemanna våra fartyg, där ser vi att vi har en utmaning. Vi jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda attraktiva arbetsplatser, modernt specialtonnage och attraktiva törnar. Vi har idag många svenskar med lång erfarenhet ifrån offshore i våra fartyg och i landorganisationen och det önskar vi fortsätta med. Sen vill vi ju självklart kunna vara ett svenskt rederi med svensk flagg på våra båtar och därför är konkurrenskraften och goda näringsvillkor också en viktig fråga för oss, säger Erik Almkvist.

Erik Almkvist menar att en viktig anledning till att rederiet gått med i Svensk Sjöfart är den kvalitetsstämpel det ger.

– En viktig anledning är att vi har satt fokus på att vill vara en aktör inom offshore- och isbrytningssegmentet i Sverige. Vi vill etablera oss i det svenska sjöfartsklustret och att vara medlem i Svensk Sjöfart ser vi som en kvalitetsstämpel på att vi är ett seriöst svenskt rederi som satsar på att vara kvar i Sverige, säger han vidare.

Fakta Viking Supply Ships

Antal fartyg: 6 st, Offshorefartyg, Ankarhanterare

Antal anställda: 320

VD: Trond Myklebust

Huvudkontor: Stenungsund, Sverige

Hemsida: vikingsupply.com/

Publicerad: 2024-07-09