Alla nyheter

 • 1 november 2017

  Trafikverket satsar 40 MSEK på forskning inom godsområdet

  Trafikverket skriver på sin hemsida att de under 12 år kommer att finansiera ett forsknings- och innovationsprogram inom området...

  Läs mer

  30 oktober 2017

  Framsteg för IMO:s CO2-strategi för sjöfarten

  Den 23-27 oktober diskuterades en strategi för att minska sjöfartens koldioxidutsläpp i sjöfartens internationella organisation, IMO. International Chamber of Shipping (ICS)  skriver i...

  Läs mer

  27 oktober 2017

  Trafikverket oroliga över att Sjöfartsverkets förslag på avgiftsföreskrifter försvagar sjöfartens konkurrenskraft

  Både Sveriges regering och EU har mål om att öka sjötransporterna och flytta transporter från land till sjö. Flera...

  Läs mer

  25 oktober 2017

  Rederierna i Finland oroade över Sjöfartsverkets förslag på nya avgiftsföreskrifter

  Rederierna i Finland har i sitt remissvar på Sjöfartsverkets förslag på nya avgiftsföreskrifter uttryckt stark oro. Rederierna i Finlands...

  Läs mer

  24 oktober 2017

  Debatt i Dagens industri om sjöfartsforskning- och innovation

  I Dagens Industri skriver representanter från Lighthouse, Svensk Sjöfarts Forsknings- och innovationskommitté, Chalmers, KTH, Rolls-Royce, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet...

  Läs mer

  23 oktober 2017

  Ökad regelefterlevnad av SECA efterfrågas

  Trafikanalys utvärderar regelbundet effekterna från svaveldirektivet som infördes 2015 och har i de senaste mätningarna kommit fram till att...

  Läs mer

  23 oktober 2017

  Svensk Sjöfart starkt kritiska till Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter

  Sjöfartsverket höjde farleds- och lotsavgifterna för sjöfarten med 100 miljoner kronor 1 januari 2017. För kommande årsskifte aviserar man...

  Läs mer

  20 oktober 2017

  Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter ökar avgifterna med 115 MSEK

  Sjöfartsverket höjde farleds- och lotsavgifterna för sjöfarten med 100 miljoner kronor 2016/17. Från kommande årsskifte aviserar man ytterligare höjningar,...

  Läs mer