Svensk Sjöfarts medlem Tallink Silja varslar 450 medarbetare

Svensk Sjöfarts medlem Tallink Silja meddelar att man varslar 450 medarbetare. Rederiets VD säger bland annat i en artikel i Dagens industri att en viktig anledning till beslutet är att regeringen inte har genomfört ett tillfälligt sjöfartsstöd, varför man tvingats varsla stora delar av personalen.

– Det känns oerhört tungt. Men vi har just nu inget annat val för att överleva den här krisen, säger vd Marcus Risberg till Dagens industri.

– Det är oerhört beklagligt men fullt förståeligt att Tallink Silja nu måste vidta denna åtgärd. Jag imponeras över hur länge man klarat av att stå emot att varsla men som Marcus Risberg säger så är det en direkt effekt av att inget beslut har fattats om den tillfälliga förordningen om sjöfartsstöd, som Trafikverket föreslagit. Nu hoppas jag att regeringen gör slag i saken för att hindra ytterligare varsel inom sjöfarten. Det individuella lidande och den oro som detta innebär för de drabbade är djupt beklaglig och detta får naturligtvis också samhällsekonomiska konsekvenser. Nu gäller det för regeringen att agera skyndsamt i denna fråga som faktiskt inte ens har påverkan på budgeten och därmed måste betraktas vara en mycket lågt hängande frukt. Kanske så lågt att den är svår att se, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-05-19