Ännu en riksdagsledamot efterfrågar tillfälliga ändringar i sjöfartsstödet

Under förra veckan skrev både Mikael Larsson (C) och Helena Lindahl (C) frågor till infrastrukturministern om regeringen kommer att initiera tillfälliga ändringar i sjöfartsstödet. Nu har ännu en riksdagsledamot frågat om regeringen avser förändra regelverket så att sjöfartsstöd tillfälligt kan betalas ut till rederier som tvingats ta fartyg ur trafik på grund av den pågående pandemin. Den här gången är det Hampus Hagman (KD) som undrar.

– Den pågående pandemin covid-19 har fört med sig en djup ekonomisk kris som drabbat snart sagt alla sektorer i hela världen. Sverige har liksom andra länder därför infört en rad stöd riktade till företag för att rädda arbetstillfällen och hjälpa företagen att övervintra krisen. Bland dessa stöd återfinns korttidspermitteringarna och det nyligen aviserade omställningsstödet, som riktar sig brett till alla branscher. En lämplig åtgärd vore att tillfälligt ändra reglerna för sjöfartsstödet så att det kan betalas ut även för personal som för närvarande inte är i arbete. Rederiernas kostnad för permitterade medarbetare ökar kraftigt, vilket kan få uppsägningar som följd. Det vore mycket olyckligt för de enskilda som drabbas, för den svenska sjöfarten och för alla dem som är beroende av att människor reser till och från Sverige, skriver Hampus Hagman bland annat.

– Vi är tacksamma för att även Hampus Hagman lyfter denna fråga. En tillfällig förändring av sjöfartsstödsförordningen är helt central för att våra passagerarrederier ska överleva coronakrisen, något som Tallink Siljas VD Marcus Risberg tydliggjorde i Dagens Industri förra veckan. Redan idag ser vi att fartyg har tvingats läggas upp och att minst 5000 personer permitterats, varslats eller sagts upp. Vi vill inte att den siffra ska öka ytterligare och därför är en tillfällig ändring i sjöfartsstödet helt nödvändig, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs hela den skriftliga frågan här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/tillfalliga-forandringar-i-sjofartsstodet_H7111350

Publicerad: 2020-05-14