Svensk Sjöfart & Tallink Silja i Dagens Industri: Inför tillfällig förordning för sjöfartsstödet

Tallink Siljas VD Marcus Risberg och Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström intervjuas idag av Dagens Industri med anledning av den bekymmersamma situation rederier idag befinner sig i på grund av covid-19 och att en tillfällig sjöfartsstödsförordning inte införts.

– Det som slår mig är att trots att Trafikverket tagit fram ett förslag till tillfällig förändring i reglerna för sjöfartsstöd och branschen, inklusive fackföreningarna, ställer sig bakom förslaget så händer ingenting. Att sex veckor passerat är som jag ser det ett kraftigt underbetyg till regeringens handlingskraft för att sjöfarten ska kunna fortsätta leverera samhällsnytta under och efter corona-krisen. Vi talar om tusentals arbetstillfällen inom sjöfarten, vi talar om besöksnäringens möjligheter till återhämtning och vi talar om AB Sveriges konkurrenskraft, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs hela artikeln på Dagens Industri här.

Publicerad: 2020-05-06