Tallink Silja och Svensk Sjöfart i DI Debatt: Regeringen måste införa en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd

Idag skriver Tallink Siljas VD Marcus Risberg och Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström i DI Debatt om att regeringen måste införa en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2020-05-08