Svensk Sjöfarts VD i P4 om sjöfartens miljö- och klimatarbete

Den svenska sjöfartssektorn har sedan länge arbetat med miljö- och klimatåtgärder, något som lyfts i P4 Halland där bland annat Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström. Även Christian Finnsgård, SSPA, intervjuas om vinddrivna fartyg och projektet WPCC som Svensk Sjöfarts medlem Wallenius bland annat deltar i.

– Det är bra att man har olika initiativ inom den svenska sjöfarten. Man gör mycket idag, exempelvis gällande bränslefrågan där man tittar på olika typer av framdrift och där händer mycket, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart bland annat till P4.

Lyssna på hela inslaget här.

Läs mer om sjöfart, klimat och miljö här.

Publicerad: 2020-05-11