Anders Hansson (M) ställer frågor om sjöfartsstödsförordningen

Efter att både Helena Lindahl (C), Hampus Hagman (KD) och Mikael Larsson (C) skickat frågor om tillfällig förlängning sjöfartsstödförordningen skriver nu Anders Hansson (M) en skriftlig fråga på samma ämne till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och finansminister Magdalena Andersson (S).

– Att sjöfartskunniga politiker från flera olika partier förstår vikten av att sjöfartsstödsförordningen tillfälligt justeras är mycket positivt och min förhoppning är nu att regeringen, som länge haft frågan på sitt bord men inte lyckats ta den i mål ännu, förstår vikten av att ändring måste prioriteras för sjöfartens överlevnad och möjligheter att bidra till samhällets återgång till livet efter Corona. Sjöfarten kan bidra till en mer hållbar återuppbyggnad även efter corona, men om inte förordningen tillfälligt förlängs är vi rädda för att svensk sjöfart, och i synnerhet den svenskflaggade, sargas allvarligt och inte på ett lika effektivt sett kan bidra till Sveriges AB:s konkurrenskraft i framtiden, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs Anders Hanssons fråga nedan.

”Sjöfarten tar på årsbasis ca 30 miljoner passagerare till och från Sverige och transporterar 90 procent av allt gods i landet.

Svensk sjöfart står dock, i spåren av covid-19-pandemin, inför ytterst stora utmaningar. Passagerartrafiken har i praktiken upphört och en nedgång har även skett i godsflödena till och från Sverige. Våra rederier blöder pengar, och risken är uppenbar att svensk sjöfart kommer att påverkas negativt under längre tid.

Infrastrukturministern har i medierna uppgett att regeringen är mån om att säkra sjöfarten under krisen. Detta till trots saknar branschen handfasta och direkta åtgärder för att göra just detta.

En sådan åtgärd vore att genomföra en tillfällig förändring av lagen om sjöfartsstöd. Stödet är en grundläggande förutsättning för många rederier att genomföra sin verksamhet. Under pandemin tvingas dock fartyg läggas på land, och därmed uppfylls inte förutsättningarna för att få stödet. En förändring måste till så att stödet alltjämt betalas ut.

Detta föreslog även delegation för sjöfartsstöd på Trafikverket för över två månader sedan. Dock har inget initiativ kring detta tagits av vare sig statsråd eller regering.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth blir med anledning av ovanstående:

Ämnar ministern vidta några konkreta åtgärder och i så fall vilka i syfte att säkerställa att en tillfällig förändring av förordningen om sjöfartsstöd ytterst skyndsamt kan göras i syfte att säkra svensk sjöfart?”

Läs mer här.

Publicerad: 2020-05-15