Vänsterpartiet undrar om regeringen avser att genomföra det tillfälliga sjöfartsstödet

Riksdagsledamoten Jessica Thunander (V) har skrivit en skriftlig fråga till infrastrukturministern om när regeringen planerar att genomföra det det tillfälliga sjöfartsstödet. Tidigare har riksdagsledamöter från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna ställt frågor på samma ämne.

Läs Jessica Thunanders fråga nedan.

Sverige hade under många år en minskande handelsflotta under svensk flagg. Med hjälp av ett aktivt arbete för att öka antalet inflaggade fartyg har denna trend glädjande nog vänt, och fler fartyg är under svensk flagg. En viktig del har varit det så kallade sjöfartsstödet, vilket har varit en del för utjämnade konkurrensvillkor för de svenskflaggade fartygen.

”Fartyg som tvingas lägga upp på grund av minskad omsättning i coronakrisen förlorar dock sjöfartsstödet, som bara betalas ut för anställda på fartyg i aktiv drift, och får därmed ytterligare ett ekonomiskt avbräck som dessa fartyg och rederier verkligen inte behöver. Detta riskerar att påbörja en utflaggning av fartyg från det svenska registret, något som skulle vara mycket svårt att vända tillbaka igen.

Delegationen för sjöfartsstöd lämnade den 16 mars 2020 in ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som är tänkt att lämnas för fartyg som tillfälligt har tagits ur trafik till följd av coronaviruset. Genom den föreslagna stödförordningen skulle sjöfartsstöd kunna lämnas för dessa fartyg avseende anställda som har sjukskrivits eller permitterats eller som sysselsätts med underhåll av fartyget eller liknande arbetsuppgifter. Förslaget bereds fortfarande av regeringen, snart två månader senare, samtidigt som andra åtgärder med anledning av coronakrisen gällande till exempel flyget har gått väldigt mycket snabbare.

Vänsterpartiet har i sin vårbudgetmotion bland annat fört fram behovet av att det tillfälliga sjöfartsstöd som Trafikverket tagit fram genomförs. Det skulle ha stor effekt för sjöfarten utan att behöva budgeteras mer pengar för. Jag noterar att regeringen inte verkar komma framåt i frågan. Sjöfarten och sjöfolket är värda att få besked i frågan då den påverkar dem mycket i en redan svår situation.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser regeringen att genomföra det tillfälliga sjöfartsstödet?”

Publicerad: 2020-05-19