Svensk Sjöfarts remissyttranden

12 september 2023

Remissyttrande avseende vindkraftparken Mareld

324-1631/2023

Visa

6 september 2023

Yttrande om justering av yrkande

324-1042/2023

Visa

1 september 2023

Remissyttrande på Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar
inför 2024

23-00402, 23-00405, 23-00403, 23-00404, 23-02440

Visa

21 augusti 2023

Remissvar avseende Danmarks havsplan

NV-02842-20

Visa
1 2 3 4 5 17