Alla nyheter

  • 9 januari 2015

    Mot 2050 – hur miljömålen påverkar sjöfartsindustrin

    Carl Carlsson lyfte bland annat fram Redareföreningens engagemang i forsknings- och innovationsarbete; under 2011 startades Zero Vision Tool, en...

    Läs mer