Tillbaka

Årsarkiv: 2020

 • 18 november 2020

  Hur kan överförflyttning av godstransporter från väg till sjöfart öka?

  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) har debatterat om hur mer gods kan transporteras med...

  Läs mer

  13 november 2020

  Gävle Dagblad debatt: Enda rimliga vägen framåt är att statens anslag till Sjöfartsverket ökar betydligt

  Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström och Ragnar Johansson, VD Wallenius SOL har svarat på en debattartikel från Sjöfartsverkets generaldirektör...

  Läs mer

  13 november 2020

  Ny rapport om vad som krävs för att uppnå klimatmål inom sjöfarten

  Den internationella redarföreningen (ICS) har publicerat rapporten ” Catalysing the Fourth Propulsion Revolution” som föreslår flera olika sätt som...

  Läs mer

  12 november 2020

  Avgifter, navigationsstöd från land och digitalt anlöp på Sjöfartsverkets branschråd

  Under Sjöfartsverkets branschråd presenterade Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén om senaste nytt och inledde med att ge en överblicksbild över...

  Läs mer

  11 november 2020

  Sjöfartsverket föreslår avgiftshöjningar för den hårt drabbade sjöfarten – motverkar nationella mål

  Sjöfartsverket föreslår en avgiftshöjning för sjöfartens farleds- och lotsavgifter, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart menar är orimligt i tider...

  Läs mer

  10 november 2020

  Kommer de nya isbrytarna få medfinansiering från EU?

  Frågan om nya isbrytare är mycket aktuell och Sjöfartsverket har i ett pressmeddelande meddelat att det blir det finska...

  Läs mer

  10 november 2020

  Kommer åtgärder för att främja överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart?

  Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) har ställt två skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth; dels en fråga huruvida ministern...

  Läs mer

  9 november 2020

  Sjöfarten välkomnar förlängning av korttidspermitteringsstödet och omställningsstödet

  Regeringen har gemensamt med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att förlänga korttidspermittering till och med den sista juni...

  Läs mer

  6 november 2020

  Se Svensk Sjöfarts webinar ”Vad är planerna för sjöfarten?”

  Svensk Sjöfart har arrangerat ett webinar där de stora nationella planerna och strategierna är i fokus. Under webinaret presenterades...

  Läs mer

  31 oktober 2020

  Svensk Sjöfarts medlemmar i akut situation – förlängning av korttidspermittering krävs

  Svensk Sjöfarts medlem Tallink Silja har varslat samtliga ca 500 ombordanställda som följd av coronapandemin som drabbat sjöfarten och...

  Läs mer