Kommer de nya isbrytarna få medfinansiering från EU?

Frågan om nya isbrytare är mycket aktuell och Sjöfartsverket har i ett pressmeddelande meddelat att det blir det finska designföretaget Aker Artic Technology som ska designa nästa generations isbrytare som ska kunna drivas på fossilfritt bränsle senast år 2030. Designprojektet är enligt Sjöfartsverket värt 3-4 miljoner euro och arbetet kommer att vara klart i slutet av 2021. Riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) har nu ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om hur regeringen arbetar med frågan om medfinansiering från EU till Sveriges nya isbrytare.

– Nu har designfasen av nya isbrytare startats tillsammans med Finland. Sjöfartsverket har tidigare tagit fram en rapport om behovet av nya isbrytare och uppskattat vad en kostnad för dessa skulle kunna vara. Men varken design, kostnad eller finansieringen är i dagsläget helt klart. Just nu pågår också revideringen av den nationella transportinfrastrukturplanen, och Sjöfartsverket har framfört att anskaffning av nya isbrytare skulle kunna ingå i denna plan, skriver Mikael Larsson.

Frågan om isbrytning är något som Sjöfartsverket påpekat bör ingå i den nationella infrastrukturplanen 2022-2033, vilket Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson ser som positivt.

– Mot bakgrund av hur viktiga isbrytarna är för att säkerställa trafiken för hela Sverige året runt är ett beslut om både själva anskaffningen och finansieringen en ytterst angelägen fråga. I grund och botten handlar det om en åtgärd för att säkerställa den svenska varuförsörjningen och svenska företags exportmöjligheter i hela landet. I och med att flertalet svenska isbrytare går på övertid sedan många år och nu närmar sig 50-årsstrecket och det kommer att ta flera år innan nya isbrytare finns på plats efter det att man har bestämt sig för att ersätta de befintliga isbrytarna förutsätter jag att frågan hanteras i den kommande infrastrukturplanen, precis som den ansvariga myndigheten Sjöfartsverket föreslagit. Mot bakgrund av att isbrytarna är en del för att knyta samman hela Europa (året runt), isbrytarna också är en säkerhetsfråga, det finns försvars- och beredskapsskäl så finns all anledning för Sverige att se om det finns möjlighet erhålla EU medel, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Läs hela Mikael Larssons fråga här.

Publicerad: 2020-11-10