Ny rapport om vad som krävs för att uppnå klimatmål inom sjöfarten

Den internationella redarföreningen (ICS) har publicerat rapporten ” Catalysing the Fourth Propulsion Revolution” som föreslår flera olika sätt som sjöfarten kan uppnå klimatmålen. Bland annat nämns sjöfartsindustrins föreslagna forskningsfond om 5 miljarder SEK/år som en viktig åtgärd framöver.

– Den föreslagna FoU-fonden kommer att leda till införandet av utsläppsfria fartyg från och med år 2030. Vi uppmanar därför IMO (International Maritime Organization) att stödja förslaget, som kommer att ha omfattande fördelar för sjöfarten och den globala transportsektorn, säger Guy Platten, ICS generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Rapporten menar att inget fossilfritt framdrivningsmedel finns tillgängligt för sjöfarten i dagsläget i förhållande till behovet och ser närmare på några av de mest lovande förslagen för framtiden: ammoniak, väte, bränsleceller och batterier. Medan grön ammoniak beskrivs som lovande så förutspås sjöfarten använda 130 miljoner ton år 2070, vilket innebär en utmaning då ammoniak är mindre energität än olja och därmed volymkrävande. Alternativet vätgas är enligt rapporten något som behöver ytterligare forsknings och som i dagsläget har dålig bränsletäthet och kräver nytt bunkringssystem. Bränsleceller och batterier kräver ett stort utrymme och lagringsmöjligheter enligt rapporten och ett exempelvis skulle ett genomsnittligt containerfartyg behöva motsvarande 10 000 Tesla S85-batterier per dag.

Svensk Sjöfart arbetar sedan 2009 efter visionen om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 och medlemmarna arbetar aktivt med frågan och testar nya framdrivningsmedel såsom metanol, vind, batterier, LNG och rotorsegel. Bland annat Wallenius uppmärksammade vindprojekt ”OceanBird” lyfts i rapporten och pryder även framsidan.

– Vi är stolta över det arbete som våra medlemmar bedriver gällande klimat- och miljöåtgärder, men för att hela den globala sjöfarten ska kunna uppnå klimatmål krävs det en större insats. Därför stödjer vi ICS förslag om en global forskningsfond som kan ge stora resultat på lite längre sikt, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2020-11-13