Kommer åtgärder för att främja överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart?

Trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) har ställt två skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth; dels en fråga huruvida ministern anser att godsstrategin varit framgångsrik samt dels om ministern avser att ta initiativ till ytterligare åtgärder för att främja överflyttning av godstransporter från väg till de klimatvänligare alternativen järnväg och sjöfart, och i så fall vilka.

– Som bekant står transportsektorn för en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Transportsektorns utsläpp ska minska med minst 70 procent till 2030. I dagsläget är vi långt ifrån att nå det målet. Mycket mer behöver göras. En viktig åtgärd för att minska utsläppen från transportsektorn är att flytta över mer godstransporter från våra vägar till de mer klimatsmarta alternativen sjöfart och järnväg, skriver Jens Holm bland annat i sin skriftliga fråga.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att frågan är högaktuell och att mer behöver göras.

– Jens Holm ställer en i grunden mycket relevant och högaktuell fråga till Tomas Eneroth. Det som man måste reflektera över är att för den typ av transporter som vi pratar om här, som KAN flyttas över till järnväg eller sjöfart, är en liten andel av den totala mängden gods som transporteras på väg. Men den är definitivt tillräckligt stor för att man skulle kunna se positiva effekter. Eftersom det för denna typ av fraktvolymer således föreligger en intermodal konkurrensyta kokar egentligen grundfrågan för sjöfartens del ned till: Hur har konkurrensförutsättningarna för sjöfart visavi vägtransporterna stärkts under denna tid?, säger Rikard Engström.

Flera av de frågor som Blå Tillväxt (ett samarbete mellan de fackliga parterna och branschen) har identifierat som viktiga för en konkurrenskraftig sjöfart och överflyttning saknas i dagens system, vilket enligt Rikard Engström motverkar en överflyttning.

– Fokus måste vara på de parametrar som regeringen har direkt eller indirekt möjlighet att påverka. Jag kan konstatera att ingen av de punkter som Blå Tillväxt tryckt på i flera skrivelser och möten med politiken har hörsammats i någon större utsträckning. Det rör a) nettomodellens återskapande b) tonnageskattens breddande och c) stämpelavgiftens införande. Jag kan också fastlägga att sedan strategin kom har farleds- och lotsavgifterna höjts och regeringens Sjöfartsverk har nu en remiss ute om höjningar även för år 2021. Som lök på laxen har Eco-bonus fastnat i Bryssel igen och inget besked har givits avseende hur staten avser genomföra investeringen i, och driften av, de framtida, och på sikt fossilfria, isbrytarna, säger Rikard Engström.

Läs hela Jens Holms skriftliga fråga här.

Publicerad: 2020-11-09