Se Svensk Sjöfarts webinar ”Vad är planerna för sjöfarten?”

Svensk Sjöfart har arrangerat ett webinar där de stora nationella planerna och strategierna är i fokus. Under webinaret presenterades senaste nytt för både godsstrategin och uppföljning av den maritima strategin samt den kommande infrastrukturplanen. Den nationella godsstrategin lanserades av regeringen 2018 och redan nu har mycket hänt och än mer är att vänta. Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och Åsa Tysklind, chef för det nationella godstransportrådets kansli, berättade under webinaret om vad som är på gång och vad som är viktigt för sjöfartssektorn att hålla koll på. Den maritima strategin lanserades 2015 och efter sommaren presenterades en uppföljning av strategin, något som Joacim Johannesson från Havs- och vattenmyndigheten och Malin Liljenborg från Transportstyrelsen berättade om .

Presentationerna från webinaret finner du här: 201126 Vad är planerna för sjöfarten

 

Publicerad: 2020-11-06